Om klinikken

GENERELT
Klinikken er en solopraksis med én læge, Katrine Rasmussen. Der er ansat 2 sygeplejersker og 1 sekretær og en uddannelseslæge.
Klinikken er beliggende i Torvebyen 2, 1. sal tæt på Køge Torv. Der er elevator.
Parkering kan ske ved Torvebyen.
Ved ankomst i klinikken  skal dit sygesikringskort registreres i kortterminalen. Har du glemt kortet, kan du gøre brug af app'en "mit sundhedskort", ved behov for hjælp, kan du henvende dig i skranken.

SYGEPLEJERSKER
Der er ansat to sygeplejersker, Sanne Sørensen og Inge Hansen.
Sygeplejerskerne varetager en del selvstændigt arbejde som f.eks: blodprøver, ekg, lungefunktion, sårskift, vejledning i rejsevacciner, vaccinationer, urinkontrol, kroniker kontroller, blodtryksmåling, INR kontrol, Kost og vægt samtaler, vortebehandling, samt børneundersøgelser etc.

SEKRETÆR
Tina Frandsen er ansat som sekretær i klinikken. I vil møde Tina i telefonen og i sekretariatet.

KONSULTATIONER
Til almindelige konsultationer er der normalt afsat 15 minutter. Nogle typer undersøgelser får dog automatisk afsat længere tid. Tider forsøges overholdt, men der kan forekomme forsinkelser som følge af f.eks akutte konsultationer.
Det er vigtig at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at møde op.

TELEFONTID LÆGE
Fra 1. august 2019 forsøges med “ringe tilbage tider”. Dvs lægen er ikke længere tilgængelig på telefonen om morgenen, men vil ved behov kunne ringe patient op

TELEFONTID SEKRETÆR
Her kan bestilles tid til konsultation, genbestilles fast medicin og gives svar på diverse blodprøver og undersøgelser. Desuden gives råd og vejledning ved akut opstået sygdom, og behovet for akut tid vurderes også her.

AKUT OPSTÅET SYGDOM
Udenfor almindelig telefontid henvises videre til akut telefonen. Da vi er optaget med patientarbejde, er det vigtig kun at benytte akut telefonen ved akut opstået sygdom, og ikke til receptfornyelser mm.

FERIE/EFTERUDDANNELSE/FRIDAGE
Klinikken indgår i vagtberedskab med en del af byens andre læger, dvs. at der fredag fra 12-16 samt i ferieperioder,
og ved kurser  kan ske henvendelse til en af disse læger ved behov for akut lægehjælp.
Telefonnummer er annonceret på telefonsvarer . Ferie og lukkedage oplyses på hjemmesiden.


HUSK DIT SYGESIKRINGSBEVIS HVER GANG !!
Ved ankomst i klinikken  skal dit sygesikringskort registreres i kortterminalen. Har du glemt kortet, skal du kontakte personalet i skranken.